Privacystatement
werkenbijzig.nl

datum: 25 mei 2018
Versie: 1.0

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft als doelstelling dat in heel Europa persoonsgegevens veilig worden bewaard. Zig Websoftware vindt uw privacy heel belangrijk en doet er daarom alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Zig Websoftware met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke

Zig Websoftware is volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Zig Websoftware beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Zig Websoftware is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens passend worden beschermd. Olaf van Dijk is de functionaris/contactpersoon gegevensbescherming van Zig Websoftware. 

Persoonsgegevens

Zig Websoftware verwerkt persoonsgegevens, dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over u als identificeerbare natuurlijke persoon. Zig Websoftware gebruikt bijvoorbeeld: 

Contactgegevens

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres (om contact op te kunnen nemen)

Curriculum Vitae

Voor het matchen van kandidaten aan vacatures

Ben u verplicht persoonsgegevens te verstrekken?

Zig Websoftware heeft al de hierboven genoemde gegevens nodig om het contract dat u met Zig Websoftware hebt afgesloten uit te kunnen voeren. Zonder de betreffende persoonsgegevens kan Zig Websoftware haar taken niet uitvoeren.

Wanneer er verwerking plaatsvindt op andere gronden (bijvoorbeeld aanmelding voor de nieuwsbrief, het meedoen aan een poll), zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden (persoons)gegevens tijdens verzending naar of vanaf uw computer of naar onze systemen versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats; is de toegang tot (persoons)gegevens rolgebonden; zijn de databases waarop uw gegevens worden bewaard niet rechtstreeks via internet toegankelijk en worden zogenaamde penetratietesten uitgevoerd om te kijken of uw gegevens écht veilig zijn. De persoonsgegevens die Zig Websoftware verwerkt worden niet buiten de Europese Unie verwerkt. 

Zig Websoftware is gecertificeerd voor ISO27001 (norm informatiebeveiliging) en worden we ieder jaar geaudit op de organisatie en uitvoering van beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zig Websoftware bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit wil zeggen na het sluiten van een vacature worden alle persoonsgegevens verwijderd, behalve wanneer er  nieuwe toestemming wordt gegeven om deze langer te bewaren,

Kopieën van e-mailverkeer en geüploade bestanden staan op een beveiligde en niet voor iedereentoegankelijke server en worden na 2 maanden automatisch gewist. Belangrijke informatie uit e-mailverkeer kan indien dit noodzakelijk is in uw dossier worden opgeslagen.

Intern register

Zig Websoftware houdt een intern register bij van alle persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit register zelf bevat geen persoonsgegevens maar beschrijft puur welke persoonsgegevens allemaal worden verwerkt en wat de bewaartermijnen van deze gegevens zijn.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende privacyrechten:

•       Recht op inzage in uw persoonsgegevens;
•       Recht op correctie van uw gegevens;
•       Recht van beperking van verwerking van uw persoonsgegevens;
•       Recht van verwijdering van uw persoonsgegevens;
•       Recht van bezwaar (tegen verwerking van uw
•       Recht om de gegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere leverancier        (dataportabiliteit). 

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u contact opnemen met privacy@zigwebsoftware.nl

Samenwerking met verwerkers

Zig Websoftware is verantwoordelijk voor uw gegevens, maar besteedt een deel van deze verantwoordelijkheid aan andere partijen uit.  Met al deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat zij minimaal even verantwoordelijk met uw gegevens omgaan als Zig Websoftware dit doet. 

Kritisch kijken bij formulieren

Zig Websoftware verzoekt u zelf heel goed te kijken naar de informatie die u met ons deelt. Kijk vooral goed welke informatie misschien onbedoeld prijs wordt gegeven wanneer u bijvoorbeeld een foto uploadt of een opmerkingenveld invult. Vooral op foto’s is vaak meer te zien dan nodig. Vul ook geen telefoonnummer of andere persoonsgegevens in een veld bestemd voor opmerkingen in. Zig Websoftware kan geen verantwoordelijkheid nemen voor persoonsgegevens die in dit soort velden zijn ingevuld.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop Zig Websoftware
persoonsgegevens verwerkt kunt u contact opnemen met Elsie Hijstek, Coördinator kwaliteit en informatiebeveiliging.

Privacy & Cookies bij Zig Websoftware 

Zig Websoftware maakt gebruik van cookies. Dit zijn hele kleine stukjes code die verschillende functies kunnen hebben. Er zijn verschillende soorten cookies:

Analytische cookies

Dit zijn cookies die worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe websitebezoekers gebruik maken van de website/het portaal. De analytische cookies die Zig Websoftware gebruikt zijn:

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics en AdWords-diensten. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken en informatie gerelateerd aan de advertenties die we via Google AdWords plaatsen. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten Google IP-adressen maskeren en wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.